Hoofdpersonage

Hoofdpersonage

Hoofdpersonage

Het was mei 2022 dat ik begon met het schrijven van een samenvatting voor De Kettingreactie. Alhoewel ik stiekem in augustus 2021 al een poging deed; toen ontmoette ik mijn huidige redactrice. Mijn samenvatting bestond toen voornamelijk uit een opsomming van alle personages. Pas in mei 2022 dacht ik: hé ik weet wie mijn hoofdpersonage is.

Dat was best een openbaring. Je denkt nu misschien: hoe kan je dat nu niet weten? Maar met gemiddeld zeven personages dacht ik dat iedereen even belangrijk was. Dat is wat ik ergens ook wilde overbrengen. Zelf identificeerde ik me het meest met Marilise, maar pas later bedacht ik me dat zij de hoofdpersoon was.

Dat kwam mede door een woordenweb die ik ging maken om alle onderliggende relaties tussen de personages te verduidelijken. Marilise bleek met allen een band te hebben en dus het midden van het woordenweb te worden. Toen ik de samenvatting vanuit haar gezichtspunt schreef, was het opeens een stuk gemakkelijker 😉

Sindsdien merkte ik dat er een last van mijn schouders was gevallen. Al die tijd was ik aan het tobben om de structuur te ontrafelen en ik kon er niet de vinger opleggen waarom dat niet goed lukte. Sinds ik helder voor ogen heb wie mijn hoofdpersonage is, is het ook gemakkelijk om structuur-vragen te beantwoorden over mijn boek.

Wat is het probleem van mijn hoofdpersoon? Wat gebeurt er in het boek waardoor het voor de hoofdpersoon moeilijk is om dit doel te bereiken? Ja, nu ik wist wie mijn hoofdpersoon was, hoefde ik die vraag niet voor zeven personages uit te werken, maar voor één. Dat scheelde me veel werk.

Tegelijkertijd begon ik ook te twijfelen. Ik heb het boek uit veel verschillende perspectieven geschreven en dat wil ik zo houden. Toch twijfel ik of ik het niet anders aan moet pakken. De focus moet meer op Marilise komen te liggen gedurende het boek, wat betekent dat er een grote verandering moet plaatsvinden in de gebeurtenissen van de andere personages. Niet dat iedere gebeurtenis om Marilise moet draaien, maar het moet wel bijdragen aan het verhaal. Aan haar doel, haar probleem en haar karakter.

Hoe ik dit ga bewerkstelligen, weet ik nog niet precies. Eerst moet ik het karakter van mijn hoofdpersoon verder uitwerken. Wat zijn precies haar karaktereigenschappen: de goede en de slechte. Wat zijn precies haar doelen, haar valkuilen en de ‘gebeurtenissen in het verhaal’ die ervoor zorgen dat het wordt bemoeilijkt om haar doelen te bereiken? Daar kan ik nog niet precies antwoord op geven, daarvoor moet ik haar nog beter leren kennen.

Bovendien moet ik mijn bijfiguren allemaal nog specifieker uitwerken en hun relatie met Marilise beter beschrijven. Wat voor relatie hebben ze? Wat is er vroeger gebeurd? Hoe is hun relatie nu? Wat gaat er veranderen in de relatie in de tijdsspanne van het boek?

Dat zijn veel vragen voor veel personages. Wanneer ik die vragen heb beantwoord, verwacht ik wel dat het makkelijker wordt om dit terug te laten komen in het manuscript.