Redigeren

Redigeren

Redigeren

Voor mij bestaat redigeren uit verschillende onderdelen
A. Mijn schrijfstijl verbeteren. Qua inhoud, maar ook structuur
B. Leren wat een ander van mijn boek vindt
C. Het verhaal nog beter maken
D. Verbeteren van de tekst
E. Proeflezen


Redigeren is een heel belangrijk onderdeel van het schrijven van een boek! Vroeger redigeerde mijn oudoom mijn boeken. Hij keek vooral naar taal- en grammatica-fouten en zinsconstructies. Daar heb ik veel van geleerd. (zie foto’s op mijn facebookpagina)

Tegenwoordig probeer ik zoveel mogelijk zelf te redigeren. Dit heeft dan ook betrekking op de structuur en inhoud. Het is gemakkelijk om bij een ander commentaar te leveren op structuur, inhoud en taal- en grammaticafouten in hun tekst. Ik zie het gelijk. Sommige vrienden noemen mij dan ook een taalnazi 😉

Maar bij mijn eigen stukken is het een stuk ingewikkelder. Als je zelf alles weet van je stuk, zie je je eigen fouten niet meer. Dat is echt waar. Bij mijn nieuwste boek, nog nieuwer dan de Buitenman die volgend jaar uitkomt, ben ik druk bezig met herschrijven. De eerste ronde deed ik op mijn laptop. Uiteindelijk besloot ik, sommigen noemen het ouderwets, mijn manuscript uit te printen en op papier te redigeren.

Na de aankoop van een rode, groene, blauwe en een zwarte pen ging ik aan de slag. Een collega noemde het een interessante collectie kleuren en het idee was dat ik een grammaticafout rood zou maken, groen was voor tijdsaanduiding etc. De een zou een streep krijgen, de ander een cirkel. Uiteindelijk liep alles door elkaar heen.

Het was opvallend hoeveel ik op papier wel zag, wat ik op mijn laptop niet had gezien. Herhalingen van woorden: drie keer het woord ‘misschien’ in een alinea. Vijf keer begon een zin met ‘ze…’. Waar was de afwisseling? En waarom miste er opeens een hoofdstuk van een personage? Waarom had ik dat niet eerder gezien?

Bladzijde na bladzijde stond volgekrabbeld met mijn rode pen. Of groene, of blauwe. Maar net waar ik zin in had 😉 Het was verfrissend hoeveel dingen me opvielen. Zinnen die ik las die woorden miste. Typefouten. Maar ook constructies waar niets van klopte.

Hoe ouderwets het op papier ook is en hoeveel bomen het ook kost, het werkt voor mij perfect. Alhoewel het tegelijkertijd wat demotiverend is om zoveel aantekeningen te maken, maar uiteindelijk maakt dit mijn boek alleen maar beter! En leer ik mezelf op deze manier beter schrijven.

Het is een proces waarin je je boek beter en beter maakt. Je nog meer in het verhaal komt en je je nog verder identificeert met je personages. Het zijn toch mensen die je hebt gecreëerd en met wie je een band op hebt gebouwd. Die zich ontwikkelen gedurende het boek. Dan wil je toch dat het goed afloopt.

In het najaar komt er ook een workshop online waarin ik allerlei redigeertips geef. In de workshop geef ik daarnaast ook een aantal algemene tips voor het schrijven van een essay of scriptie. Bovendien geef ik voorbeelden waarmee je interactief aan de slag kan gaan en meteen de theorie in de praktijk kan brengen!
Wil je deze workshop volgen? Houd de website in de gaten. Kosten worden zo’n €20 per persoon.
Heb je na de workshop nog vragen? Dan kan je altijd een bericht sturen en kan ik je nog verder op weg helpen.
Hierbij de inhoudsopgave van de workshop, zodat je een idee krijgt wat er wordt besproken.